Ο χαλβάς μας στην ALDI της Αυστραλίας

Ο χαλβάς ΜΑΤΗΣ στην ALDI της Αυστραλίας σε πανεθνικό επίπεδο.