Διάκριση στα βραβεία επιχειρηματικής αριστείας «Diamonds of The Greek Economy 2018»

Διάκριση στα βραβεία επιχειρηματικής αριστείας  «Diamonds of The Greek Economy 2018» απέσπασε ητρικαλινή οικογενειακή επιχείρηση παραγωγής Χαλβάδων και Τυροκομικών Μάτη Αδελφοί Α.Ε.

Ειδικότερα, η εταιρεία διακρίθηκε μεταξύ των σημαντικότερων και υγιέστερα αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων της χώρας, βάσει αξιολόγησης συγκεκριμένων οικονομικών δεικτών και κριτηρίων μεταξύ των οποίων: κερδοφορία, δανειακή επιβάρυνση, ρευστότητα, σχέση ιδίων προς ξένα κεφάλαια, καθώς και παραγόντων, όπως τα επενδυόμενα κεφάλαια, η πολιτική τους στο ανθρώπινο δυναμικό και σε θέματα εταιρικής και κοινωνικής ευθύνης.